Hướng tới kỳ họp mặt: Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ Đại hội lần thứ 9 (từ ngày: 27/12 – 01/01/2017)

2018-02-09T01:10:46+00:00

Trong lời mời gọi ra đi học hỏi và gieo giống trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo Hội Hoàn Vũ, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10:3). Trên tinh thần đó, hầu hết các giáo phận và hội dòng của giáo hội Việt Nam đã – đang và sẽ luôn hướng tới để đáp lại lời mời gọi đó bằng việc liên lạc và tìm nhiều nguồn học bổng cho quý Cha, quý Thầy và quý Sơ tại nhiều chủng [...]