Chia Sẻ

Thương, Thấy, Theo Thầy

2018-10-26T15:54:26-05:00Ngày 26 tháng 10, 2018|Categories: Chia Sẻ|

“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời, Để nhìn đời và để làm duyên. Mẹ cho em đôi mắt màu đen, Để thương để nhớ, để ghen để hờn.” Những [...]