Học tập

Một Số Kinh Nghiệm Khi Viết Bài Luận

2015-03-03T04:08:12+00:00

Viết bài luận không chỉ là một kỹ năng rất quan trọng mà còn là một yêu cầu bắt buộc trong môi trường học đường Hoa Kỳ. Mỗi bậc học có những tiêu chí và thể loại bài luận khác nhau. Đại học thường yêu cầu sinh viên thực hiện các bài tiểu luận (essay), tóm tắt sách (book report), thỉnh thoảng cả bài nghiên cứu (research paper). Bậc cao học đòi hỏi các nghiên cứu sinh phải thành thạo các bài bình luận sách (book review), bài nghiên cứu, chuyên luận (monograph), khóa luận, luận văn (thesis), và luận án [...]

Một Số Kinh Nghiệm Khi Viết Bài Luận2015-03-03T04:08:12+00:00