Lịch Sử Hình Thành

Lịch Sử Hình Thành2018-04-08T03:10:36+00:00

Mùa hè năm 2005, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, khi đó còn là một chủng sinh Dòng Tên thuộc Tỉnh Dòng New Orleans-Hoa Kỳ, về thăm Việt Nam sau sáu năm xa quê hương. Điều đánh động Cha nhất là hình ảnh về một quê hương Việt Nam. Cha chứng kiến nhiều bạn trẻ Việt Nam không có cơ hội hưởng một nền giáo dục trọn vẹn. Cha cũng nhìn thấy con số tu sỹ gia tăng nhưng họ không được đào tạo một cách toàn diện. Đó là một hình ảnh Việt Nam cần nhiều trợ giúp về kinh tế, về đào tạo nhân lực, và về giáo dục cho giới trẻ. Trở lại Hoa Kỳ, Cha vẫn ôm ấp những hình ảnh đó. Cha nghĩ cần phải làm gì đó để đóng góp cho Giáo Hội Công Giáo tại quê nhà. Cha tin rằng điều duy nhất để giúp cho Việt Nam là vấn đề giáo dục. Và những con người cộng tác đắc lực nhất cho Giáo Hội là những tu sỹ và linh mục. Nếu một số linh mục và tu sỹ có cơ hội được hưởng thụ một nền giáo dục tân tiến như ở Hoa Kỳ, thì họ có thể trợ giúp một cách đắc lực hơn cho sứ mạng truyền giáo và giáo dục giới trẻ Việt nam.

Với thao thức đó, Cha Bảo chia sẻ với Cha Bề Trên Giám Tỉnh về ước muốn giúp đỡ Giáo Hội Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Trong khi giáo dục là sứ mạng chính yếu cùa Dòng Tên, Cha Bề Trên Giám Tỉnh nhiệt tình ủng hộ ước muốn của Cha Bảo. Được phép của Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Cha Bảo bắt đầu liên lạc với với một số viện trưởng của các trường đại học Dòng Tên và Công Giáo tại Hoa Kỳ, chia sẻ với các viện trưởng về đất nước Việt Nam và xin họ cộng tác trợ giúp học bổng cho các chủng sinh, tu sỹ, và linh mục Việt Nam. Các viện trưởng rất cảm phục tấm lòng yêu mến Giáo Hội Việt Nam của Cha Bảo và sẵn sàng cộng tác với Cha Bảo bằng việc cấp học bổng du học cho các tu sỹ và linh mục Việt Nam. Các viện trưởng tâm niệm rằng trợ cấp học bổng cho tu sỹ linh mục Việt Nam là tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo trong các nước đang phát triển. Sau khi liên lạc với các viện trưởng và được hứa cấp học bổng, Cha Bảo liên lạc trao đổi với các giám mục và bề trên các dòng tu bên Việt Nam mặc dù ban đầu Cha không biết ai. Các vị giám mục và bề trên dòng tu Việt Nam rất hào hứng về các học bổng này và quyết định chọn đưa các thành viên của mình sang du học ở Hoa Kỳ.

Trong năm 2006, Cha Bảo bắt đầu giúp đưa sáu vị tu sỹ và linh mục qua du học ở Hoa Kỳ. Sau vài năm nhiệt tình xin học bổng và nhờ tấm lỏng quảng đại của các trường đại học, chủng viện Công Giáo, và các dòng tu của Hoa Kỳ, cho đến cuối năm 2013, Cha Bảo đã giúp đưa 144 vị, bao gồm các linh mục, tu sỹ, và chủng sinh từ 26 giáo phận và 43 dòng tu nam và nữ. Các thành viên được trợ giúp và hướng dẫn từng bước từ chương trình học căn bản tiếng Anh tới cử nhân, thạc sĩ, và tiến sỹ. Được thôi thúc bởi tấm lòng yêu mến quê hương và Giáo Hội Viêt Nam, một số anh chị em linh mục, tu sỹ, và giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cộng tác với Cha Bảo trong chương trình đào tạo nhân sự này. Ban trợ giúp ngày nay đã phát triển thành Ban Bảo Trợ Tu Sỹ Du Học Tại Hoa Kỳ. Thành viên Ban Điều Hành của Ban Bảo Trợ gồm có: Cha Nguyễn Khắc Hy, Giáo Sư Thần Học Tín Lý tại Đại chủng viện San Antonio; Giáo sư Lê Xuân Hy, Giáo sư Tâm Lý tại Đại Học Seattle; Sr. Đinh Nguyệt Nga, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tận Hiến; Sr. Vũ Mai Oánh, Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Houston; Cha Nguyễn Việt Hưng, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam Tận Hiến; và Chị Đinh Thị Nguyệt. Bên cạnh trợ giúp các chủng sinh, tu sỹ, linh mục du học ở Hoa Kỳ, Ban Bảo Trợ còn trợ giúp một một số dòng tu Việt Nam thành lập cộng đoàn mục vụ qua lời mời và bảo lãnh của một số Giáo Phận Hoa Kỳ.

Ban Bảo Trợ có được sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ và trợ giúp của biết bao tấm lòng hảo tâm từ Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, các trường đại học và chủng viện Công Giáo, các chuyên gia, các giáo xứ và giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ đã quảng đại đã mở rộng con tim, nới rộng vòng tay đóng góp vào sự thăng tiến của quê hương và Giáo Hội. Ban Bảo Trợ và các vị ân nhân đều có mong muốn duy nhất là các linh mục và tu sỹ có đầy đủ cơ hội để trau dồi kiến thức và mở mang tầm nhìn mới để mai này đóng góp cho sự phát triển trí tuệ cho quê hương Việt Nam.