Hồ Sơ Xin Học Bổng

Hồ Sơ Xin Học Bổng2018-01-27T02:34:39+00:00

HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG DU HỌC HOA KỲ

Với mục đích góp phần phát triển các hoạt động giáo dục tri thức cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, ‘Formation Support for Vietnam’ giúp tìm kiếm học bổng du học tại các trường đại học và chủng viện ở Hoa Kỳ cho linh mục, chủng sinh, và tu sĩ của Giáo hội Việt Nam, với các chương trình đào tạo Anh ngữ, cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Để được chấp nhận trợ giúp tìm kiếm học bổng du học, bạn cần phải hội đủ những điều kiện và hồ sơ dưới đây:

A. Điều kiện

1. Là linh mục, chủng sinh, hoặc tu sĩ;

2. Do giám mục giáo phận (nếu là linh mục, chủng sinh) hoặc bề trên (nếu là tu sĩ) giới thiệu;

3. Có lòng yêu mến Giáo hội, giáo phận/hội dòng;

4. Có tinh thần đạo đức và trưởng thành để có thể hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào;

5. Có sức khỏe tốt;

6. Có năng lực học tập cao, và có khả năng dễ dàng hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ;

7. Cam kết trở về phục vụ Giáo hội Việt Nam sau khi kết thúc học tập.

B. Hồ Sơ

 1. Đơn xin học bổng du học;
 2. Thư giới thiệu của giám mục giáo phận; và của bề trên hội dòng (đối với tu sỹ)
 3. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông — tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (có công chứng);
 4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng/đại học (nếu có) — tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (có công chứng);
 5. Giấy chứng nhận và bảng điểm các chương trình học Thần Học và chương trình khác (nếu có) — tiếng Việt và bản dịch tiếngAnh (có công chứng).
 6. Hộ chiếu (passport);
 7. Sơ yếu lý lịch (tiếng Anh);
 8. Hai tấm hình cá nhân (mặc tu phục);
 9. Giấy chứng nhận kết quả các bài thi TOEFL, hoặc các bài thi kiểm tra chất lượng khác (như IELTS, GRE, GMAT, vv), nếu có;
 10. Lịch sử hội dòng (nếu là tu sỹ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 11. Bài viết giới thiệu cá nhân: Dài khoảng 3 trang (tiếng Việt/tiếng Anh). Nội dung bài viết bao gồm những thông tin chính sau đây:

a, Hoàn cảnh gia đình và bản thân;

b, Tại sao bạn quyết định sống ơn gọi tu trì? Những sự kiện và cá nhân ảnh hưởng đến việc theo đuổi ơn gọi đó;

c, Quá trình hình thành ơn gọi và con người bạn; việc làm và kinh nghiệm hoạt động tông đồ (đã từng giữ chức vụ nào, sinh hoạt ra sao, dạy giáo lý, sinh hoạt với giới trẻ, v.v, thời gian sinh hoạt và làm việc);

d, Những kỹ năng, khả năng, và cá tính nào đặc biệt? Chúng giúp gì cho ơn gọi tu trì và việc mục vụ của bạn? Nó có ảnh huởng như thế nào tới những thành công trong cuộc sống của bạn;

e, Bạn đã đạt được những thành công cũng như đã trải qua những khó khăn nào trong cuộc sống (công việc, gia đình, ơn gọi, kinh tế, hoàn cảnh,…vv)? Những thành công và thử thách này có ảnh hưởng gì đối với ơn gọi và suy nghĩ của bạn không;

g, Bạn có ước mơ gì;

h, Tại sao bạn muốn đi học ở Mỹ;

i, Bạn thích học ngành gì? Bạn đã từng có kinh nghiệm gì trong ngành học đó? Ngành học đó sẽ giúp gì cho công việc mục vụ của bạn, cho Giáo hội và xã hội Việt Nam trong tương lai? Ước mong bạn sẽ làm gì sau khi học xong ngành đó;

k, Bạn nghĩ bạn sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn nào trong khi du học ở Mỹ?

Xin gửi hồ sơ tớiđịa chỉ email fsvnexecutive@gmail.com. Xin coi danh sách hồ sơ để hoàn thành hồ sơ (trang 9) và gửi kèm qua email. Chúng tôi sẽ xét duyệt hồ sơ và liên lạc với bạn khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh.

                                                                                   FORMATION SUPPORT FOR VIETNAM