Loading...
Home_vn2019-03-12T10:35:50-05:00

TẠI SAO HỖ TRỢ HỘI LINH MỤC – TU SĨ – CHỦNG SINH VIỆT NAM DU HỌC HOA KỲ?

Chúng tôi, Formation Support for Vietnam,  trợ giúp nâng cao tri thức cho Linh Mục, Nam Nữ Tu Sỹ và Chủng Sinh của Giáo Hội Việt Nam bằng cách liên lạc với các trường đại học để xin trợ giúp học bổng, giúp đỡ các thành viên hội nhập và du học tại Hoa Kỳ. Mục đích của Ban Bảo Trợ muốn trở nên như chiếc cầu nối giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ trong việc cùng giúp đỡ nhau sống tình liên đới và loan báo Tin Mừng.

Những Tin Tức Mới Nhất của Hội

Hãy Tham Gia Hỗ Trợ Hội

Trở Thành Những Nhà Mạnh Thường Quân