Ban Bảo Trợ Tu Sĩ Du Học Tại Hoa Kỳ (Formation Support for Vietnam) được phôi thai từ năm 2006. Dựa trên lá thư của các Đức Cha thuộc các địa phận Miền Bắc kêu gọi sự giúp đở học bổng tại Hoa Kỳ năm 2003 và sau nhiều chuyến hồi hương, được thôi thúc bởi tấm lòng yêu mến quê hương và Giáo Hội Viêt Nam, một số anh chị em tại Hoa Kỳ đã quyết tâm giúp nâng cao tri thức cho Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Chủng Sinh Việt Nam bằng cách liên lạc với các trường đại học ở Hoa Kỳ và xin họ trợ giúp học bổng. Cho đến nay, số thành viên đã lên tới 128 người, bao gồm các Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và Chủng Sinh từ 26 Giáo Phận và thuộc 43 Hội Dòng. Các thành viên được trợ giúp và hướng dẫn từng bước từ học căn bản Tiếng Anh, cử nhân, thạc sĩ, cho đến học vị Tiến Sĩ. Xúc động trước tấm lòng nhiệt tình của Ban Bảo Trợ đối với quê hương, không chỉ các đại học tại Hoa Kỳ nhưng một số nước khác như Tây Ban Nha, Colombia và Malta cũng đã sẵn sàng trợ giúp Giáo Hội Việt Nam qua việc mở rộng vòng tay đón tiếp các du sinh.

Vì lòng yêu mến Giáo Hội Việt Nam và để giúp cho việc họat động của nhóm đạt hiệu quả hơn, trong thời gian vừa qua, nhiều chuyên gia cũng như rất nhiều thiện nguyện viên tại Hoa Kỳ đã hy sinh thời gian, sức lực và tài năng cùng cộng tác với Ban trong việc điều hành. Trong hai ngày vừa qua (03/06-03-07) Hội Đồng Quản Trị mới nhiệm kỳ 3 (2013- 2015) đã được bầu lên. Ban Điều Hành mới gồm 7 thành viên:

1. Cha Nguyễn Khắc Hy: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Giáo Sư Thần Học Tín Lý tại Đại chủng viện San Antonio.
2. Giáo sư Lê Xuân Hy: Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị – Đặc trách Mục Tri Thức – Giáo sư Tâm Lý tại Đại Học Seattle.
3. Sr. Đinh Nguyệt Nga: Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị – Đặc trách Nữ Tu Du Học – Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tận Hiến.
4. Sr. Vũ Mai Oánh, OP: Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị – Đặc trách Nữ Tu, kiêm Ủy Ban Tài Chánh – Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Thánh Tâm tại Houston.
5. Cha Nguyễn Việt Hưng, ICM: Thành viên trong Hội Đồng Quản Trị – Cố vấn cho các Linh Mục, Chủng Sinh và Nam Tu Sĩ – Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam Tận Hiến.
6. Chị Đinh Thị Nguyệt, Thủ Quỹ.
7. Cha Nguyễn Quốc Bảo, SJ: Sáng lập nhóm – Phụ trách liên lạc tìm học bổng cho các du sinh.

Mục đích của hội muốn trở nên như chiếc cầu nối giữa Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoa Kỳ trong việc cùng giúp đỡ nhau sống tình liên đới và thi hành mục vụ. Do đó, hội đã và đang giúp tìm học bổng, liên lạc với các Dòng Tu và Giáo Phận để tìm người du học; giúp các khâu chuẩn bị xin visa, chọn ngành học cũng như những sinh hoạt chung cho các du sinh trong những kỳ nghỉ để nâng đỡ nhau. Hội cũng ước mong sau khi học xong, các du sinh biết cộng tác với nhau và dùng những kiến thức mình đã học được đem chia sẻ cho nhiều người.

Hội có được sự phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự nâng đỡ và trợ giúp của biết bao tấm lòng hảo tâm từ Giáo Hội Hoa Kỳ, các trường đại học, các chuyên gia, các giáo xứ và giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đặc biệt, một số y sĩ và nha sĩ Phật Giáo cũng mở rộng tấm lòng giúp đỡ cho anh chị em du sinh. Xin chân thành ghi ơn tới tất cả những tấm lòng quảng đại đã mở rộng con tim, nới rộng vòng tay đóng góp vào sự thăng tiến của quê hương và Giáo Hội.

Lê Xuân Hy

Mọi đóng góp và ý kiến xin liên lạc về
Formation Support for Vietnam
5250 Gasmer Dr. Houston, TX 77035.
www.fsvn.org hoặc email đến bnpeter2001@yahoo.com
và cell-phone (832) 633 3765.