imagesChúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C

(Ga 10, 27-30)

Đấng Chăn Chiên Nhân Lành và đoàn chiên

Giáo hội dành Chúa nhật IV Phục Sinh để giới thiệu một hình ảnh rất đẹp về Chúa Giêsu: Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, được phác họa trong 4 câu của chương 10 sách Tin mừng Gioan (Ga 10, 27-30).

Đoạn Tin mừng nói về tình yêu của Chúa Cha dành cho Đấng Chăn Chiên và đoàn chiên; mối tương quan mật thiết giữa Đấng Chăn Chiên và đoàn chiên; và sứ mạng của Đấng Chăn Chiên.

 1.     Tình Yêu của Thiên Chúa Cha

 Thiên Chúa Cha là đối tượng và nguồn mạch của tình yêu. Người chính là Tình Yêu, và từ Ngài, phát sinh mọi sự tốt lành. Người là tình yêu tạo dựng, nhưng cũng chính là tình yêu cứu độ, được biểu lộ qua mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Tình Yêu ấy luôn hiện diện và hoạt động trong thế giới: “mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,20).Trong quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu – Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, luôn hiện diện, dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên của Ngài qua chức năng và phẩm trật của Giáo hội mà Ngài đã thiết lập.

 2.     Mối liên hệ giữa Đấng Chăn Chiên nhân lành con chiên 

Như là chủ chiên, Chúa Giêsu biết chúng ta: biết từng người một, không chỉ bằng trí óc mà còn với cả con tim. Suy niệm về cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng mọi việc Người làm và mọi lời người nói đều thể hiện tình thương vô biên của Ngài đối với đoàn chiên, đối với mọi người. Giây phút Chúa Giêsu hấp hối tại vườn Cây Dầu và trên Thánh Giá giúp chúng ta cảm nghiệm được trọn vẹn Lòng Thương Xót của Ngài.

Chúa cũng biết những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, và Người đã mang lấy tất cả trong thâm sâu của trái tim Người. Tuy phải trải qua những giây phút xao xuyến và đau đớn tột độ, Người đã chấp nhận tất cả, vì tình yêu đối với toàn thể nhân loại và mỗi người chúng ta.

 3.     Sứ mạng của Đấng Chăn Chiên

 Nghĩa vụ của người chăn chiên là làm mọi sự có ích cho đoàn chiên. Nhận lãnh sứ mạng cứu độ nhân loại từ Cha, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự sống đời đời nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài; và đặc biệt, qua khổ hình thập giá, Chúa đã tỏ cho nhân loại thấy tình yêu vô biên của Người. Không từ chối gì cả, Người đã chấp nhận mọi khổ đau, nhục nhã. Chiêm ngắm từng bước đi của Chúa trên đường khổ nạn, chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Chăn Chiên không chỉ đến để tìm và giúp đỡ những người yếu đuối, mà hơn nữa, như một người mẹ, Ngài đã cúi xuống và nâng dậy những đứa con bị sa ngã.

 Vì thế, Hy Tế Thập Giá vừa là một sự tôn thờ tuyệt đỉnh đối với Chúa Cha, vừa là phương thế biểu lộ tình yêu tuyệt đối của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Chúa đến để giúp đỡ, an ủi, chuộc lấy mọi tội lỗi và đem lại sự sống mới cho chúng ta. Hơn nữa, Người luôn gìn giữ chúng ta trong cánh tay che chở của Người và không để kẻ thù là ma quỷ tiêu diệt chúng ta.

 Kết luận: Đoạn Tin mừng hôm nay thật sâu sắc, ý nghĩa, và giúp chúng ta cảm được tình yêu của Đấng Chăn chiên qua sự chăm sóc của Người. Cuộc đời chúng ta thật có ý nghĩa vì có Chúa là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành biết, hiểu và yêu chúng ta; và sự hiệp nhất giữa Chúa Cha – Con – Thánh Thần là khuôn mẫu và là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy trở nên một với Thiên Chúa và sống trong tình yêu của Người.

– Như những con chiên của Chúa Giêsu, chúng ta đã “biết” Ngài đến mức nào?

–  Chúa luôn gọi và chọn một số người để chăn dắt và chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Như những linh mục, tu sĩ và chủng sinh, chúng ta là “chủ chiên”, “cộng tác viên” hay “con chiên”?

Sr. Cecilia Trần Thị Hồng Anh