imagesChúa Nhật V Phục Sinh, Năm C

Gioan13:31-33a, 34-35

GIỚI LUẬT YÊU THƯƠNG

 Dưới thời Môisen, Thiên Chúa đã ban Mười Điều răn cho Dân Người, và Chúa Giêsu đã tóm tắt Mười Điều răn đó chỉ trong hai điều: yêu Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương người khác như chính mình (Mc 12:28-32); đồng thời, Ngài cũng ban cho các môn đệ của Ngài một gương mẫu để thực hành giới luật yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13, 34).

Thánh Gioan Tông đồ diễn giải điều này như sau: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1 Ga 4:20)

Như vậy, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa phải được thể hiện qua tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã thực sự nhấn mạnh đến chiều kích này trong dụ ngôn về ngày phán xét: “Ta bảo thật các ngươi, khi các ngươi làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Dụ ngôn ông phú hộ và người hành khất Lazarô trong Tin mừng Thánh Luca cũng minh họa điều này. Theo dụ ngôn này, ông nhà giầu đã không làm gì quá đáng đối với ông Lazarô. Cụ thể, ông đã không xua đuổi, đánh đập, chửi bới, nhục mạ, hoặc khinh khi người hành khất này. Nhưng một trong những lỗi lầm lớn của ông nằm ở chỗ: khi được sống sung túc, ông đã không quan tâm đến những người kém may mắn và thiếu thốn.

Sự giàu có của cải vật chất có thể dẫn người ta đến chỗ bất hạnh, tội lỗi; tuy nhiên, nó cũng là một phương tiện tốt giúp con người tiến tới trên con đường nhân đức, nếu người ta biết quảng đại chia sẻ vật chất cho nhau, nhất là giúp đỡ những người nghèo khổ và kém may mắn.

Hãy yêu thương nhau là một điều răn, một mệnh lệnh, không phải là một lời khuyên. Quả thật, Chúa không chỉ đề nghị mà còn đòi buộc chúng ta phải yêu thương nhau. Điều luật này giúp con người gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu, và qua Ngài, hiệp thông với với sự sống và tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 Tuy nhiên, thực tế cho thấy con người không dễ thực hiện giới răn yêu thương này. Trong cuộc sống, con người thường gặp rất nhiều xung khắc với nhau, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em, bạn bè, hàng xóm láng giềng, họ đạo, đoàn thể, công sở, …vv. Hàng ngày, con người phải gặp biết bao va chạm, bất đồng, và liệu giới răn Chúa truyền dạy chúng ta hôm nay có thật sự quá sức chúng ta hay không?

 Yêu thương bắt nguồn từ Thiên Chúa và yêu thương sẽ biến chúng ta nên giống Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu”, nên những ai sống trong tình yêu thì sẽ được ở trong Thiên Chúa. Vì thế, con người luôn được mời gọi chú tâm tập luyện và làm quen với cách sống yêu thương như Chúa Giêsu đã truyền dạy.

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy: là chúng con hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 35). V ì thế, chúng ta hãy cố gắng cân nhắc từ mỗi lời ăn tiếng nói, đến những việc làm, và cả những suy nghĩ của chúng ta nữa. Hãy tự vấn rằng chúng ta đã thật sự sống đúng điều răn yêu thương mà Chúa đã truyền cho chúng ta hay chưa?

 Sr. Maria Long Nhật