Chúa nhật XII Thường niên, Năm C

Con Người Là Ai?

Lc 9,18-24

Luận bàn về bản tính con người, các nhà Nho đã dùng hai kiểu chữ tượng hình gồm bộ tâm và bộ sinh để diễn tả. Hai bộ này ghép lại thành chữ Tánh, hay Tính. Tâm là “thể”của tánh và Tánh là “dụng” của Tâm. Do đó, để nhận ra “Tánh” của một người nào đó, Nho học để ý đến hai mặt “Tướng” và “Hành” hay “Tượng” và “Bí”. Nghĩa là các nhà Nho xét đến dung mạo, tính tình, hành động diễn tả cái thế, cái thuật, cái pháp của người đó (x. Lý Minh Tuấn, Đông Phương Triết Học Cương Yếu, tr.101-151). Thế nhưng, phương pháp quan sát thực nghiệm đó đôi khi cũng dẫn tới một thái độ chủ quan, “suy bụng ta ra bụng người”, tưởng rằng ai cũng nghĩ như mình, đánh giá như mình. Để tránh thái độ chủ quan khi nhìn nhận và đánh giá con người, chúng ta cần lắng đọng tâm hồn, đọc và suy niệm Lời Chúa qua đoạn Tin Mừng hôm nay.

Dư luận nói gì về Đức Giêsu?

Đã là dư luận thì cũng có nghĩa là vừa “dư” và vừa “luận”. “Dư” có nghĩa là thừa, là quá nên sẽ chẳng bao giờ là đúng, là đủ; còn “luận” là những tranh luận “Trà dư tửu hậu” nên cũng ít khi nghiêm túc, chín chắn. Một khi vừa thừa, vừa quá, vừa ít nghiêm túc, vừa ít chín chắn thì giá trị của dư luận cũng không thể nào đúng hoàn toàn. Câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho các môn đệ “Đám đông nói Thầy là ai?” (Lc 9,18) cũng đồng thời là câu thăm dò dư luận. Các môn đệ thu thập được một số thông tin từ dư luận rằng: Đức Giê-su chỉ như là Gioan Tẩy Giả, Êlia hay một ngôn sứ nào đó thời xưa sống lại (x.Lc 9,19).

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Sau khi thăm dò dư luận, Đức Giêsu hỏi trực tiếp các môn đệ “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Dường như câu hỏi của Chúa Giê-su vừa chấm dứt, Phêrô đã mau mắn thay mặt anh em trả lời rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc 9,20). Khi tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu, Phêrô không lặp lại ý kiến của người khác, hay hùa theo dư luận. Mặc dầu Phêrô chưa hiểu được sứ vụ thực sự của Đức Giêsu, và chưa ý thức được ý nghĩa tuyệt đối của tước hiệu “Kitô” nhưng chính kinh nghiệm “ở” với Đức Giêsu, chứng kiến các việc Người làm đã giúp Phêrô nhận ra Con Người Giêsu và tuyên xưng niềm tin vào Người.

Còn con, con bảo Thầy là ai?

Nếu có ai chất vấn chúng ta rằng: Theo bạn, Chúa Giêsu là ai? Chúng ta có thể kể ra rất nhiều tước hiệu khác nhau về Đức Giêsu, chẳng hạn như: Con Thiên Chúa, Ngôi Lời nhập thể, Đấng Mêssia, Đấng cứu đồ trần gian v.v. Tất cả những tước hiệu ấy hoàn toàn chính xác. Đó là những gì chúng ta đã được nghe, học và thừa hưởng từ truyền thống Giáo hội. Thế nhưng, ít khi nào ta tự cật vấn về đức tin của mình vào Con Người Gêsu Kitô. Niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu nhiều khi chỉ dừng lại ở những kiến thức về Ngài. Thực ra, việc “biết” Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở kiến thức, hay ở Con Người Giêsu lịch sử mà còn hệ tại ở mối liên hệ cá vị, diện đối diện giữa cá nhân ta với Ngài.

Là những môn đệ của Đức Giêsu, liệu chúng ta sẽ trả lời như thế nào nếu Ngài hỏi mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Thầy là Ai?” Thật ra, nếu đã không từng “ở” với Ngài, không “bắt” được ánh mắt yêu thương của Ngài, và không cùng chung “cảm thức” với Ngài như thánh Phêrô ngày nào, nghĩa là không có một tương quan cá vị với Ngài, chúng ta khó có được câu trả lời thiết thực Ngài là ai.

Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ sống thân mật với Chúa trong các giờ kinh phụng vụ, thánh lễ và đặc biệt là kết hiệp với Mầu nhiệm Thánh Thể, nhưng xin giúp chúng con kết hiệp với Ngài trong từng giây phút của cuộc sống. Nhờ đó, từ trong sâu thẳm của tâm hồn, chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa và nhận ra dung mạo Ngài nơi anh chị em chung quanh. Amen

Rosa Hiền Vũ