Video Clips về Thánh Lễ Đại Trào và Chương Trình Văn Nghệ ngày 30 tháng 12, năm 2018 tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang tại Houston, Texas, tại Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ XI.