Mến gửi các Bạn trẻ,

Xin gửi tới các Bạn đường link về hồ sơ tìm hiểu ơn gọi cho các ứng sinh muốn dấn thân phục vụ trong các giáo phận tại Hoa Kỳ. Nếu các Bạnthực sự có ước nguyện và dấn thân ra đi truyền giáo, xin mời các Bạn điền một số thông tin cơ bản về bản thân của các Bạn, sau đó Ban đặc trách tuyển sinh ơn gọi sẽ trả lời trực tiếp cho các Bạn qua email hay số điện thoại của các Bạn.

Nguyện xin Chúa luôn cùng đồng hành và chúc lành cho các Bạn trong những nguyện ước tốt lành cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội năm châu.

Link ghi danh:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIDMWFPzkhXCzn-lTfVhbt6hbNb3mdJ-eFeJd2EZezVwrubA/viewform?usp=sf_link