Trong đời, khi phải uống những chén đắng đau khổ, không ít người đã kêu than:

  • Chúa ơi, sao lại định bệnh cho con nặng thế này!?
  • Chúa ơi, sao lại lấy đi người thân yêu của con!?
  • Chúa ơi, sao lại để đời con khốn khổ khốn nạn thế này!?

Nghĩ vậy sai hết, than vậy sai hết! Chúa là Đấng giàu lòng thương xót không đời nào lại nhẫn tâm gây đau khổ cho con người. Ngược lại, Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu khai sáng cho chúng ta cái nhìn đúng đắn về đau khổ:

  1. Nếu chúng ta gặp đau khổ thì Chúa đau cùng chúng ta, Chúa đồng cảm với ta. Ta được an ủi.
  2. Chúa giúp chúng ta từ đau khổ rút ra những điều tốt đẹp, cái khó ló cái khôn, như cây chịu cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái.
  3. Chúa kêu gọi mọi người thiện chí gắng sức cùng Chúa loại trừ cái ác gây ra đau khổ.

Quả thật, vì yêu thương hết mình mà Chúa đã phải khổ vì yêu. Chúa đã hiến thân mình để cứu mạng chúng ta. Khi Chúa yêu đến độ hi sinh cả mạng sống vì nhân loại thì đó là tình yêu vĩ đại nhất. Tạ ơn Chúa!

Nguyễn Xuân Trường