Trong đời, chúng ta nhiều lần mời nhau ăn uống. Những dịp ấy ăn uống không những để sống, mà còn để bày tỏ tình cảm quý mến dành cho nhau. Kinh nghiệm này giúp ta hiểu hơn ý nghĩa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Chúa mời chúng ta dự bữa tiệc thần thánh khi ta được ăn uống chính Mình Máu Ngài để hưởng tình yêu và sự sống của Ngài.

  1. Tình yêu Chúa. Yêu nhau luôn thích gần nhau, gần đến độ con xà vào lòng mẹ, em ngồi vào lòng anh. Chúa yêu cũng muốn ở gần đến độ Ngài đi vào trong lòng dạ con người nơi bàn tiệc Thánh Thể. Yêu thích gần và cũng thích cho: Yêu nhau thì thích tặng quà cho nhau. Yêu ít thì tặng ít, yêu nhiều thì tặng nhiều, yêu hết mình thì trao tặng tất cả. Chúa yêu đến độ trao tặng cả thịt máu Ngài, nghĩa là trao tặng trọn vẹn con người của Ngài cho chúng ta. Chúa trao tặng tất cả, sạch sành sanh!
  2. Sự sống Chúa. Khi chúng ta ăn cơm canh cá thịt vào trong cơ thể mình, thì các đồ ăn ấy phải tan biến để trở thành chất dinh dưỡng làm nên sự sống của ta. Cũng vậy, khi Chúa trao ban Mình Máu Ngài làm của ăn uống là lúc Chúa chấp nhận hy sinh để cho chúng ta được sống. Hơn nữa, cơm canh cá thịt có giúp nuôi sống nhưng rồi đến ngày ta vẫn phải chết, còn Mình Máu Thánh Chúa sẽ giúp ta có sự sống đời đời vì ta được hòa chung sự sống thần thánh với Chúa.

Thế thì, còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy hớn hở đi tham dự Thánh lễ để hưởng bữa tiệc thần thánh tình yêu và sự sống Chúa khi rước Mình Máu Thánh vào lòng ta. Để rồi, ta có thể hân hoan thốt lên như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Amen.

Nguyễn Xuân Trường