Niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ là niềm vui riêng của người Công giáo, mà là niềm vui chung của hàng tỷ người trên toàn thế giới. Tất cả những niềm vui này bắt nguồn từ niềm vui vĩ đại mà sứ thần loan báo trong Phúc Âm lễ Chúa Giáng Sinh: “Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là Niềm Vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em.” Chúng ta vui vì 3 lý do:

  1. Giáng Sinh đem niềm vui vĩ đại vì Thiên Chúa đến cùng chúng ta. Nếu được Tổng thống hay Đức Giáo hoàng tới thăm nhà mình chúng ta vui không? Vui ơi là vui. Thế thì khi được chính Chúa trời đất không chỉ tới thăm, mà tới ở cùng với chúng ta thì vui vô cùng.
  2. Giáng Sinh đem niềm vui vĩ đại vì Chúa đến cứu độ con người. Cứu độ không chỉ là Chúa đem con người lên thiên đàng sau khi chết, nhưng còn là Chúa nâng cao phẩm giá con người ngay khi sống. Thiên Chúa làm người để tái khẳng định: con người có phẩm giá cao cả giống hình ảnh Thiên Chúa. Thân phận loài người là con Thiên Chúa tối cao chứ không chỉ là một con vật tiến hóa. Quả thật, Thiên Chúa xuống với gia đình loài người để đem con người lên với gia đình Thiên Chúa.
  3. Giáng Sinh đem niềm vui vĩ đại vì Chúa đến nối lại liên hệ yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Nơi hài nhi Giêsu, Thiên Chúa và con người đã nối kết thành một. Ngày xưa nguyên tổ phạm tội thì cửa địa đàng đã đóng lại. Còn nay Chúa giáng trần thì cửa trời mở ra, các thiên thần hát khúc ca nối kết tình Trời với đất, nối kết Thiên Chúa với con người:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người Chúa thương. –Amen.

Nguyễn Xuân Trường