Buổi hội thảo đầu tiên sángngày thứ hai của kỳ đại hội linh mục, tu sĩ, chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ 10 được hướng dẫn bởi Đức Cha Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ với đề tài Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Khởi đầu nội dung buổi nói chuyện, Đức Cha đề cập đến sự thay đổi về từ ngữ được dùng: chữ “truyền giáo” vẫn thường được sử dụng lâu nay đã được thay bằng cụm từ “loan báo Tin Mừng”. Sự thay đổi về ngôn ngữ này cũng cần đi kèm với sự thay đổi về não trạng của sứ mạng. Từ việc lôi kéo người khác theo đạo Kitô bằng mọi phương cách, đôi khi lại để lại những phản ứng trái ngược từ người ngoài; nay sứ mạng này cần được trở nên như nắm men trong bột bằng gương lành là chính đời sống của mỗi ngừơi Kitô hữu.

Trong bối cảnh những tham dự viên của buổi hội thảo là các linh mục, tu sĩ Việt Nam đang du học Hoa Kỳ, Đức Cha nhắn nhủ về trách nhiệm tiên phong của họ trong sứ mạng này. Thêm vào đó, ngài cũng chỉ ra những đối tượng mà họ cần hướng đến. Đó hẳn là những người công giáo trong các xứ đạo mà họ được gửi đến phục vụ, có khi là những người gương mẫu, đạo đức, nhưng cũng có cả những người khô khan, nguội lạnh, những người dự tòng và tân tòng và cả những người đang rối đạo. Đó cũng là các tôn giáo bạn mà các linh mục, tu sĩ cũng cần học hỏi những điều hay, nét đẹp. Đó cũng là những người vô thần đang cần được loan báo Tin Mừng bằng những phương pháp mới mẻ và thích hợp hơn.

Đức Cha đã lưu tâm đến những phương pháp thích hợp cho người linh mục, tu sĩ trong sứ mạng của mình là việc giữ các giờ kinh của Giáo Hội Việt Nam, những lời kinh rất đẹp, tổ chức các lớp giáo lý, cử hành các bí tích và cả việc đi thăm viếng các gia đình và cả người bệnh tật, tang gia của người công giáo cũng như không theo đạo.

Phần thứ hai của buổi hội thảo, Đức Cha cũng đề cập đến tình hình của Giáo Hội Việt Nam hiện nay với những nỗi lo của các Đức Giám Mục, khi người trẻ càng ngày càng vắng bóng trong các thánh lễ.

Buổi hội thảo hẳn sẽ để lại nỗi ưu tư trong lòng các linh mục, tu sĩ Việt nam đang tu học nơi đất Mỹ này, nhưng cũng đưa đến một lòng khát khao học tập và tu dưỡng nơi mỗi ngừơi hầu mong xây dựng Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoàn Vũ.

Thực hiện: Ban Truyền Thông