Chúa đã giáng sinh và lớn lên trong 1 mái ấm gia đình cụ thể, để làm cho gia đình ấy trở thành Thánh Gia, trở thành gương mẫu cho tất cả gia đình trên thế giới này.

Nói đến noi gương Thánh Gia có người thầm nghĩ: Giêsu ma, khó lòng mà noi gương Thánh Gia lắm vì gia đình đó toàn người thánh cả. Còn gia đình mình toàn người trần mắt thịt, đủ mọi thứ khó khăn. Nên nhớ rằng: Thánh Gia cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn vất vả. Thánh Gia cũng đã gặp khó khăn của sự hiểu lầm giữa vợ với chồng đến nỗi thánh Giuse suýt thì li dị Mẹ Maria! Rồi khó khăn của sự cha mẹ không hiểu con cái. Phúc Âm tuần này kể khi Giuse và Maria 3 ngày vất vả đi tìm con, vậy mà con trẻ Giêsu lại làm ngay một câu thật khó hiểu: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” Rồi khó khăn về kinh tế gia đình nghèo đến độ phải sinh con nơi máng cỏ bò lừa. Rồi khó khăn về xã hội khi bị vua quan lùng bắt đến độ phải vượt biên trốn sang Ai Cập. Thánh Gia khó khăn chồng chất.

Nhưng điều tuyệt vời ở chỗ: Trước muôn vàn gian khó như thế mà Thánh Gia vẫn không đổ vỡ bởi vì tất cả các thành viên trong gia đình đều tin vào Chúa vâng theo thánh ý Chúa trên hết mọi sự. Mẹ Maria thì vâng lời sứ thần Chúa truyền; thánh Giuse thì luôn mau mắn thi hành lời sứ thần Chúa bảo; còn trẻ Giêsu lại luôn để tâm lo việc Cha trên trời. Mọi người luôn theo ý Chúa chứ không theo ý riêng mình, điều đó đã giúp Thánh Gia vượt qua gian khó để giữ vững nhà mình luôn là mái ấm tin yêu. Thánh Gia luôn có Chúa trong nhà mình và trong tâm hồn mình. Đó là bài học vượt khó nền tảng mà Thánh Gia để lại cho mỗi gia đình chúng ta. Amen.

Nguyễn Xuân Trường