HỘI LINH MỤC – TU SĨ – CHỦNG SINH VIỆT NAM DU HỌC HOA KỲ

FORMATION SUPPORT FOR VIETNAM

Ngày 01 tháng 01 năm 2019

Ai Tín

Tu sĩ: Giuse Thái Viết Cường, ICM

Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền Giáo

Sinh ngày: 16/07/1988 – Tạ thế ngày: 31/12/2018

Hưởng dương: 30 tuổi

Quê quán: Giáo phận Vinh

 

Tu sĩ: Giuse Phạm Văn Lâm, ICM

Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền Giáo

Sinh ngày: 09/12/1989 – Tạ thế ngày: 31/12/2018

Hưởng dương: 29 tuổi

Quê quán: Giáo phận Thanh Hóa

Hai tu sĩ thuộc Tu Hội Tận Hiến (ICM) đã an nghỉ trong Chúa do tai nạn xe tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, xin hiệp thông cầu nguyện với Tu Hội, cùng đại gia đình tang quyến.

Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria rất thánh, xin Thiên Chúa đón nhận hai linh hồn Giuse được vào an nghỉ nơi chốn bình an và hưởng hạnh phúc muôn đời trên nước Thiên Chúa vĩnh hằng.

Thành kính phân ưu,

Linh mục: Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, S.J.

Giám đốc Ban Điều Hành

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

7:00 P.M., Thứ 4, ngày 09/01/2019: Lễ phát tang, tại nhà thờ thánh Antôn Padua và thánh Lê Văn Phụng: 2305 Chotaw Dr. Baton Rouge, LA 70815

7:30 P.M., Thứ 5 và thứ 6, ngày 10 & 11/01/2019: Cầu nguyện tại nhà xác Rabenhort: 1100 Florida BLVD. Baton Rouge, LA 70815.

10:00 A.M., Thứ 7, ngày 12/01/2019: Thánh lễ An Táng, tại nhà thờ thánh Antôn Padua và thánh Lê Văn Phụng: 2305 Chotaw Dr. Baton Rouge, LA 70815

—————————RIP—————————-