Phúc Âm tuần này kể chuyện ba vua đến sấp mình thờ lạy và dâng những lễ vật quí giá nhất cho Hài nhi Giêsu bé nhỏ nằm nơi máng cỏ. Tại sao ba vua lại hành động lạ thường đến độ sấp mình thờ lạy một trẻ thơ? Bởi vì họ nhận ra hài nhi bé nhỏ đó không phải là một trẻ thơ bình thường, nhưng là chính Thiên Chúa làm người. Như thế, hiển linh có nghĩa là hài nhi Giêsu tỏ lộ bản tính thần linh cho nhân loại.

Trông thấy ngôi sao mà ba vua đã nhận ra Chúa nơi hài nhi trong máng cỏ. Ước mong sao khi ngắm nhìn trời đất chúng ta cũng nhận ra Chúa đang hiện diện trong vũ trụ này, thế giới này; khi ngắm nhìn anh chị em xung quanh, ta cũng nhận ra Chúa hiển linh nơi họ vì mỗi người đều được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Nhận ra Chúa nơi người khác thì chúng ta sẽ cư xử khác, đẹp hơn nhiều.

Lễ Hiển Linh cũng mời gọi chúng ta nhìn ngắm hình ảnh thần linh nơi chính bản thân mình. Mỗi người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhận ra Chúa nơi mình chúng ta sẽ sống khác. Hãy sống tỏa sáng vui vẻ,  tin tưởng và yêu thương, để người khác có thể nhận ra Chúa đang hiển linh nơi chính mỗi người chúng ta.

Ước gì, khi nhìn trời, nhìn đất, nhìn người, nhìn mình, chúng ta đều thấy Chúa hiển linh để có thể hân hoan thốt lên: Ôi, Chúa đây rồi! Amen.

Nguyễn Xuân Trường