Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa đã chấm dứt thời kì Ngài sống ẩn dật ở Nadarét và bắt đầu giai đoạn hoạt động công khai của Ngài. Thế nên, sự kiện Chúa chịu phép rửa có thể coi như “bản tuyên ngôn” cho toàn bộ đời sống hoạt động công khai của Chúa.

Kinh Thánh nói rõ rằng: Chúa Giêsu giáng sinh làm người giống chúng ta mọi sự trừ tội lỗi. Chúa không có tội, ấy vậy mà Ngài lại cùng với các tội nhân bước xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa. Hành động đầy ý nghĩa này đã nói lên tình liên đới với tội nhân. Chúa yêu thương tha thứ tội nhân. Chúa gánh tội cả nhân loại dìm xuống nước để thanh tẩy làm cho nhân loại tội lỗi ấy hưởng sự sống mới nơi Trời Cao.

Vì thế, Chúa chịu phép rửa xong thì cửa trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống, ngược với cảnh khi ông bà nguyên tổ Ađam – Evà phạm tội thì cửa trời đóng lại, thiên thần cầm gươm giữ cửa. Hai hình ảnh hoàn toàn đối ngược nhau cho thấy: nếu Ađam – Evà đã dẫn cả nhân loại vào con đường của tội lỗi, khổ đau và chết chóc, thì Chúa Giêsu đến dẫn nhân loại vào con đường ơn phúc, tình thương và sự sống. Nếu Ađam – Evà phạm tội đã cắt đứt tình nghĩa Cha-con với Thiên Chúa, thì nay Chúa Giêsu đến xoá tội để nối lại mối tình Cha-con giữa Chúa và loài người. Thế nên mới có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về con.”

Vậy thì, mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc nhớ phép rửa tội cho chúng ta được làm con Chúa. Hãy sống làm người con hiếu thảo, ngoan hiền để Chúa Cha cũng nói với mỗi người chúng ta: “Con là con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về con.” thì sung sướng biết bao. Chứ nếu Chúa phải than thở: Con là con yêu quái, Cha đau lòng vì con thì chết dở mất rồi!

Nguyễn Xuân Trường