Chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới Kỷ Hợi, vui đấy mà cũng lo đấy. Lo vì cứ thấp thỏm không biết tương lai năm mới may rủi thế nào. Nhưng đức tin bảo chúng ta hãy cứ vui mừng lên vì Phúc Âm tuần này cho thấy Chúa Giêsu đến công bố Năm Hồng Ân của Chúa, là năm đem tự do cho kẻ bị giam cầm, đem ánh sáng cho người mù lòa, đem cơm no áo ấm cho người nghèo đói.

Con người mọi thời không chỉ bị giam cầm trong ngục tù bằng bê tông thép gai, nhưng còn bị giam cầm trong ngục tù tinh thần là tính ích kỉ, những đam mê tội lỗi không thoát ra được. Con người không chỉ bị mù lòa thể lí mà còn bị mù lòa tinh thần khi không nhìn thấy Chúa trong cuộc đời. Con người không chỉ đói cơm thiếu áo, mà còn đói tình yêu thương và sự tử tế trong xã hội hôm nay.

Thế nên, chúng ta cũng rất cần được Chúa Giêsu giải thoát và chữa lành. Chúng ta sẽ được giải thoát khi chúng ta sống như các chi thể trong 1 thân thể như bài Sách Thánh nói đến. Như các chi thể không áp bức bóc lột nhau, nhưng cộng tác nâng đỡ nhau; không vô cảm dửng dưng nhưng cùng chung vui sẻ buồn với nhau; không chia rẽ tách biệt nhưng liên kết hiệp nhất thành 1 thân thể lành mạnh.

Chỉ khi sống trong nhiệm thể Hội thánh mà Chúa Giêsu là đầu và mỗi chúng ta là chi thể, thì khi ấy, chúng ta mới thực sự hưởng Năm Hồng Ân của Chúa. Amen.

Nguyễn Xuân Trường