Năm mới mọi người hay cầu chúc nhau làm ăn phát tài. Tuy nhiên, nếu chúc bác sĩ làm ăn phát tài thì khối người sẽ phát bệnh, nhất là khi ông dịch vụ mai táng mà phát tài thì khối người sẽ phải… phát tang!hihii Ôi, cuộc đời! Cái rủi của người này đôi khi lại là cái may của người kia.
Ngay chính trong đời mỗi người, nhiều khi cái rủi lại nảy sinh cái may, thất bại lại là mẹ của thành công. Phúc Âm tuần này cho thấy rõ điều đó: Chính sự thất bại cả đêm đánh cá chẳng được con nào của các tông đồ lại đem đến cái may làm ăn phát tài khi các ông vâng lời Chúa thả mẻ lưới ban ngày bắt được đầy cá. Điều quan trọng để phát tài ở đây không phải là chịu khó làm việc hay kinh nghiệm nghề nghiệp, mà là dám mạo hiểm làm theo Lời Chúa, dám tin tưởng và hi vọng Chúa có thể làm những điều kì diệu trên đời mình.
Trong qui luật đất trời, chính khi cây cối chịu phát cành đau đớn lại là khởi điểm để mong phát lộc khi mùa xuân tới. Cũng vậy, trong đời chẳng tránh được những gian nan, thất bại đau đớn, nhưng quan trọng là đừng đánh mất niềm tin vui và hi vọng vào tương lai sẽ phát tài khi ơn Chúa đến. Amen.
Nguyễn Xuân Trường