Tro là thứ còn lại của một vật sau khi đã cháy hết. Hình ảnh tro nhắc nhớ phận người mong manh, trần gian chỉ là nơi ở trọ nên sống chớ làm trò!
1.Ở trọ. Lời đọc khi xức tro diễn tả phận người mong manh: “Hãy nhớ mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro.” Ta không sống mãi, nên trần gian chỉ là nơi ở trọ. Hãy hỏi lòng mình: ngày lìa đời tôi đem đi được gì? Ngày ấy tôi như bị đốt cháy hết chỉ còn tro. Của cải, nhan sắc, quyền lực, danh vọng… đều tan biến hết, chỉ còn công phúc của tình thương mới cùng tôi đi vào cõi phúc thiên thu. Trần gian ở trọ nên khi sống hãy chọn lựa và gắn bó với những giá trị vĩnh cửu.
2.Làm trò. Trong chốn trần gian ở trọ người ta thường diễn đủ kiểu trò đời. Chúa Giêsu nặng lời bảo đấy là “bọn đạo đức giả” hay làm trò phô trương khua chiêng đánh trống, hay diễn kịch biểu diễn ra vẻ này vẻ nọ. Chúa bảo các môn đệ Ngài chớ có những điệu bộ, cử chỉ làm trò gây trò cười cho thiên hạ. Khi cầu nguyện, ăn chay, làm phúc thì cứ lòng thành kín đáo mà làm. Chớ có làm trò vì Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự.
Một khi ý thức Lễ Tro là dịp nhắc nhớ về ở trọ chớ làm trò, thì ta mới có thể thật lòng “sám hối và tin vào Tin Mừng” về một Thiên Chúa là sự thật và giàu lòng thương xót thứ tha. Amen.
Nguyễn Xuân Trường