Phúc Âm Lễ Tro khởi đầu mùa chay nói đến 3 việc đạo đức: cầu nguyện, ăn chay, làm phúc. Để cho dễ nhớ, xin gọi 3 việc này là chạy – cháy – chảy.
1. Chạy. Mùa chay thúc giục ta chạy về với Chúa bằng con đường cầu nguyện. Chạy về với Ngài không phải vì sợ Chúa phạt, nhưng vì “Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.” Về với Chúa để hưởng tình thương và ơn phúc.
2. Cháy. Chay tịnh là nhằm đốt cháy những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu của bản thân, đốt cháy những áp bức bất công của xã hội. Mấy chị em còn bảo ăn chay để đốt cháy mỡ đỡ bị béo phì! hihii. Chay tịnh để đốt cháy cái xấu, cái ác, nên Giáo hội gọi mùa chay là mùa chiến đấu thiêng liêng để chiến thắng ác thần.
3. Chảy: Mùa chay mời gọi chúng ta làm phúc bố thí như dòng sông chảy đi chứ không giữ lại cho mình. Sông suối nước chảy thì trong, ao tù nước đọng thì bẩn. Đời người cũng thế. Khi mở rộng lòng mình để dòng tình thương quảng đại cho đi chảy mãi thì đời sẽ lung linh nghĩa tình nhân ái, còn khi lòng ta đóng lại ôm giữ khư khư cho riêng mình thì lúc ấy đời sẽ u ám xám màu keo kiệt ích kỉ.
Thực sự thì cả ba điều chạy – cháy – chảy đều dẫn vào tình yêu: Chạy vào tình yêu Chúa, cháy sáng tình yêu mình, và chảy mãi tình yêu tha nhân. Amen.
Nguyễn Xuân Trường