Hội Formation Support for Vietnam (FSVN) (Hội Yểm Trợ Linh Mục, Tu Sĩ, và Chủng Sinh Việt Nam và Trung Quốc du học tại Hoa Kỳ) hân hoan thông báo: Nữ Tu Maria Lê Kim Yến, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ về Tư Vấn Mục Vụ (thuộc chuyên môn Khoa Học Xã Hội) tại trường Đại Học dòng Tên Loyola University Maryland vào sáng ngày 18 tháng 03, năm 2019, sau 13 năm du học tại Hoa Kỳ.
Với đề tài nghiên cứu “Sự khủng hoảng và tiến trình đối phó của những người Công Giáo tuổi trung niên, sinh ra tại Việt Nam tại Hoa Kỳ: Vai trò của các yếu tố tâm linh, tâm lý, và sức chịu đựng ảnh hưởng đến sức khoẻ,” Tiến Sĩ Maria Lê Kim Yến đã trình bày và bảo vệ thành công trước Hội Đồng Giám Khảo gồm tiến sĩ L. Mickey Fenzel, Ph.D., Jill L. Snodgrass, Ph.D., và Thanh V. Tran, Ph.D. (Đại học Boston College) cùng với các ứng viên Tiến Sĩ toàn trường đại học Loyola University (Xin xem hình đính kèm). Sr. Yến là người Việt Nam đầu tiên hoàn tất học vị cao nhất tại đại học Loyola University Maryland!
Trong suốt 13 năm du học tại Hoa Kỳ, Sr. Lê Kim Yến, PhD đã cố gắng và kiên trì hoàn tất chương trình giáo dục lâu dài và khó khăn tại Mỹ. Ngoài bằng Tiến Sĩ hôm nay, Sơ còn đạt được các bằng cấp sau đây:
 Thạc Sĩ Thần Học và Thạc Sĩ Tâm Lý tại Đại Học Boston College năm 2014
– Cử Nhân Thần Học và Cử Nhân Tâm Lý tại Đại Học Spring Hill, Alabama năm 2010.
Sinh Viên Xuất Sắc Alpha Sigma Nu của các trường đại học dòng Tên. Tiến Sĩ Lê Kim Yến không ngừng nghiên cứu và xuất bản nhiều bài chuyên môn được các tạp chí khoa học tâm lý và thần học đánh giá cao. Đây là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho dòng Mến Thánh Giá Hà Nội nhưng còn là niềm vui của Giáo Hội Việt Nam.
Với những thành quả trên, chúng con hân hoan thông báo và xin mọi người hiệp thông tạ ơn Chúa. Chúng con cũng xin được cám ơn đến tất cả mọi người đã thương yêu cầu nguyện và nâng đỡ hội FSVN trong mục vụ tri thức, giúp đỡ, và đồng hành hơn 300 linh mục, tu sĩ, và chủng sinh du học tại Hoa Kỳ trong hơn 10 năm qua.
BDH FSVN