Bài Thương Khó trong Lễ Lá người ta thay lòng đổi dạ khiếp quá.

Trước hết là đám đông dân chúng thay lòng đổi dạ. Cũng những con người hôm trước thì hò reo tung hô Chúa vào thành, hôm sau lại hò hét đòi đóng đinh Chúa vào thập giá; hôm trước thì yêu Chúa đến độ cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi, hôm sau thì lại ghét Chúa đến nỗi lột áo Chúa ra để đóng đinh Ngài.

Rồi đến các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ. Giuđa mới hôm trước còn ngồi ăn chung một bàn với Thày, hôm sau đã phản bội nộp Thày cho kẻ thù. Rồi cả Phêrô nữa: mới hôm trước còn thề thốt trung thành với Thày đến cùng, vậy mà ngày hôm sau lại chối Thày tới 3 lần.

Nhất là Phitatô cùng các Thượng tế, Kinh sư và Kì mục đã đổi trắng thay đen, họ đã biến Chúa Giêsu là con Thiên Chúa trở thành một tội nhân để giết chết!

Trước sự thay lòng đổi dạ, đổi trắng thay đen của con người thì ông nghệ sĩ đã giận giữ thốt lên: “Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen,” hoặc cay đắng chối từ: “Không! Không! Tôi không còn yêu em nữa em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen. Tình đời còn lắm bon chen. Tình đời còn lắm đam mê. Nên tình còn lắm ê chề.”

Đời sẽ dứt khoát là giận giữ, là hết yêu, nhưng Chúa thì khác. Tin Mừng là ở chỗ: Cho dù con người có thay lòng đổi dạ thế nào đi nữa thì Chúa Giêsu vẫn một lòng một dạ yêu thương. Ngài yêu thương con người đến độ tự nguyện hiến dâng cả mạng sống mình để cứu độ nhân loại.

Lễ lá dẫn chúng ta bước vào Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta tạ ơn Chúa đã hiến dâng mạng sống để cứu độ chúng ta. Và xin cho mỗi chúng ta cũng mang trong mình trái tim của Chúa, trái tim một lòng một dạ tin yêu để luôn tin tưởng Thiên Chúa và yêu thương con người, cùng nhau chia sẻ những niềm đau của đời. Amen.

Nguyễn Xuân Trường