Tang. Chúa đã chết: chết trẻ, chết treo, chết đớn đau – một cái chết tang thương.

Tội. Chúa chết tang thương không vì tai nạn hay vì tội lỗi của Ngài. Chúa chết vì tội lỗi loài người. Chúa chết thay cho loài người. Đúng là “con dại cái mang”!

Tình. Dù cho con người tội lỗi, Chúa không phạt, mà Chúa vẫn một lòng thương xót. Chúa chết để cứu con người đã minh chứng một tình yêu vĩ đại: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình của người đã chết vì người mình yêu”.

Tạ ơn Chúa vì yêu thương nên đã chết để cứu chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng với giá máu cứu chuộc cao quý của Chúa, và dám sống một tình yêu hi sinh để cho đời lung linh hạnh phúc. Amen.

Nguyễn Xuân Trường