Phụng vụ Chúa Nhật Phục Sinh bắt đầu bằng đêm Canh Thức Vượt Qua, diễn tả Dân Chúa vượt qua nô lệ tới tự do, vượt qua tội lỗi sang thánh thiện, nhất là Chúa Giêsu vượt qua sự chết lên sự sống – một cuộc vượt qua vĩ đại nhất, trọn vẹn nhất.

Thế cho nên, khi tin Chúa phục sinh, chúng ta được mời gọi từng ngày sống vượt qua chính mình, vượt qua những lợi ích riêng bản thân mình để đến với tha nhân, vượt qua tầm nhìn giới hạn nơi đất thấp để hướng lên trời cao.

Hình ảnh “tảng đá lăn ra khỏi cửa mộ” không phải để cho Chúa Phục Sinh đi ra, nhưng là để cho chúng ta có thể đi vào sự Phục Sinh của Chúa. Vì thế, chúng ta được mời gọi sống Tin Mừng Phục Sinh ngay hôm nay, đó là sống vui mừng và hy vọng.

  1. Vui mừng. Chúa Phục Sinh đem lại niềm vui vĩ đại, làm cho các môn đệ đang buồn sầu sợ hãi trở thành hân hoan hớn hở reo vang: Chúa sống lại thật rồi, Alleluia! Tin Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy sống hân hoan hạnh phúc, chứ đừng cứ nhăn nhó như mùa thương khó! Chúa Phục Sinh đang ở cùng ta, điều quan trọng là ta có nhận ra Chúa hay không. Chúa Phục Sinh cùng đi, cùng trò chuyện với 2 môn đệ trên đường Emmau, vậy mà 2 ông vẫn cứ thất vọng buồn sầu, chỉ đến khi nhận ra Chúa, 2 ông liền đổi đời sung sướng hân hoan.
  2. Hy vọng. Chúa Phục Sinh đem niềm hy vọng dạt dào cho chúng ta. Hy vọng sự thiện thắng cái ác, tình yêu thắng hận thù, chân lý thắng gian dối, hiệp nhất thắng chia rẽ, sự sống thắng sự chết, Thiên Chúa thắng Satan. Như thế, chúng ta dạt dào niềm hy vọng sống đời sống mới ngay hôm nay vì đã được Chúa cứu chuộc giải thoát, và sau này được sống lại hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời với Chúa. Amen.

Nguyễn Xuân Trường