Chúa ở đâu? Ta thường nghĩ: Chúa ở trên trời cao tít hay Chúa ở nơi Nhà Chầu kín mít, mà ta quên mất Chúa ở một nơi gần ơi là gần, Chúa đang ôm ấp bao bọc ta như Phúc Âm khẳng định: “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” Sao Chúa lại ở với con người? Thưa, vì Chúa là tình yêu. Một khi yêu nhau thì luôn muốn gần nhau. Gần trong tình yêu làm cho người ta được vui lòng và an lòng.

  1. Vui lòng. Khi yêu, người ta luôn muốn làm đẹp lòng nhau, làm vui lòng nhau bằng cách chiều lòng nhau. Chiều lòng nhau nghĩa là làm theo ý muốn của nhau, đáp ứng những nhu cầu sở thích của nhau. Thế nên, Chúa Giêsu cũng đã ngỏ lời với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” Yêu Chúa là giữ lời Chúa, chiều lòng Chúa, làm Chúa vui lòng. Chứ gần nhau mà không yêu để chiều lòng nhau thì ngột ngạt lắm.
  2. An lòng. Hình ảnh trẻ thơ ngủ ngon an lành trong vòng tay mẹ yêu cho thấy người ta an lòng khi được tình yêu bao bọc che chở. Đứa trẻ òa khóc sợ hãi khi không thấy mẹ, vắng mẹ. Đời sống đức tin cũng thế. Khi mà thế gian lo âu không biết tương lai ra sao, lo lắng có đạt được điều mình mong muốn không, rồi lại lo sợ bị mất điều đã đạt được, thì người tin Chúa cứ an lòng vì xác tín mình đang sống trong vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa. Ở đâu, làm gì cũng có Chúa nâng đỡ chở che.

Xin Chúa cho chúng con ý thức và cảm nhận mình đang sống trong tình yêu Chúa bao bọc, để chúng con luôn được vui lòng và an lòng giữa dòng đời ngược xuôi tất bật. Amen.

Nguyễn Xuân Trường