Người Việt thường nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Người Tây cũng nói: “Thành công là kết quả của 1% tài năng và 99% cần cù lao động”. Cả Tây lẫn Ta đều khẳng định cuộc đời muốn thành công phải kiên gan bền chí. Điều này cũng đúng cả trong đời sống tôn giáo. Phải kiên trì cầu nguyện.

Trong trời đất, muốn lên đỉnh núi phải kiên trì cố sức leo hàng ngàn bước, chứ leo vài bước đã kêu mỏi đã than chán thì chỉ lên đỉnh mô đất mà thôi.

Trong đời người, không ai sinh ra vài ngày đã thành người lớn, mà cần nhiều năm tháng để trưởng thành. Cũng không ai tập thể hình vài ngày bụng đã cuồn cuộn 6 múi, mà phải bền bỉ tập luyện tháng này qua tháng khác.

Trong tình yêu, dù có phải lòng nhau đi nữa thì cũng không ai yêu hôm trước hôm sau cưới liền, mà rất cần có những năm tháng tìm hiểu kỹ càng.

Trong đời sống đức tin cũng vậy, không chỉ cầu xin 1 lần là được ngay, mà phải kiên tâm cầu nguyện hàng ngày. Cầu nguyện là huyết mạch kết nối tín hữu với Thiên Chúa.

Ở đời, “con có khóc mẹ mới cho bú”, trong Đạo, con cũng cần cầu xin để Chúa ban ơn. Phúc Âm tuần này kể dụ ngôn bà góa cứ kiên tâm nài nỉ cầu xin nên đã được quan tòa minh xét.

Dụ ngôn muốn dạy chúng ta hãy vững tin vào Chúa, hãy cầu xin liên lỉ. Cầu nguyện như hơi thở của linh hồn. Nhờ hít thở suốt ngày đêm mà thân xác chúng ta đón nhận khí trời đem sự sống, thì nhờ cầu nguyện liên lỉ mà cuộc đời chúng ta đón nhận ơn phù trợ và tình thương của Thiên Chúa. Amen.

Nguyễn Xuân Trường