Phúc Âm tuần này mô tả Dakêu người thì lùn, nghề thì thu thuế tội lỗi. Ông đúng là lùn lầm lỗi. Ông thuộc dạng mà người Việt thường chê là “xấu cả người xấu cả nết”. Xấu không để đâu hết xấu; xấu không biết giấu vào đâu.

Nhưng thật may cho Dakêu, ông đã đổi đời khi gặp Chúa Giêsu. Từ chỗ lùn tịt ông đổi thành cao tít trên ngọn cây sung (có lẽ ông sinh năm con khỉ giỏi leo trèo). Từ chỗ ông chỉ biết vơ vét tiền của người khác vào túi mình thì nay ông thay đổi sẵn sàng mở túi mình ra cho người nghèo nửa gia tài. Thêm vào đó, nếu ông đã chiếm đoạt của ai cái gì, thì ông xin đền gấp bốn. Từ chỗ ông bị liệt vào hàng tội lỗi thì nay ông được cứu độ. Ông lột xác đổi đời. Từ chỗ “xấu cả người, xấu cả nết” thì nay ông đẹp cả tâm hồn, đẹp cả trái tim.

Tại sao ông đổi đời tuyệt vời đến thế? Thưa, vì 2 điều. Thứ nhất, ông khát khao tìm gặp Chúa. Ông tìm mọi cách quyết gặp Chúa bằng được đến độ ông quên địa vị bản thân mình là quan chức thu thuế để như 1 đứa trẻ, ông vội vàng chạy leo tót lên cây sung mong nhìn xem Chúa; Rồi ông cuống cà kê tụt xuống để đon đả rước Chúa vào nhà. Theo ngôn ngữ thời nay thì Dakêu đúng là “fan cuồng” của Chúa! Điều thứ 2 là vì tình Chúa yêu thương. Chúa để ý, Chúa liếc nhìn, Chúa gọi tên, Chúa vào nhà Dakêu. Chúa không hạch tội, kết tội, nhưng Chúa tha tội cho Dakêu. Tin Mừng là ở chỗ này: “Chúa đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Chúa yêu thương và chữa lành tội nhân.

Như Dakêu, mỗi người chúng ta cần tự hỏi lòng mình: Tôi có khao khát gặp Chúa không? Tôi đã quyết tâm làm những gì để gặp Chúa? Tôi lầm lỗi, tôi có vui mừng vì được Chúa yêu thương tha thứ hay tôi cứ lo sợ Chúa phạt? Sau mỗi lần gặp Chúa nhờ dự lễ, cầu nguyện, tôi có đổi đời tốt đẹp hơn không? Amen.

Nguyễn Xuân Trường