Lạ lùng quá, vua các nước mặc long bào ngồi uy nghi trên ngai vàng, còn Vua Giêsu lại mặc mỗi cái khố chết treo trên thánh giá! Cảnh lạ lùng này cho thấy Vua Giêsu Kitô khác biệt các vua chúa trần gian.

Tại sao lễ Chúa Kitô Vua Giáo hội cho đọc bài Phúc Âm Chúa chịu chết trên thánh giá? Bởi vì ngai thánh giá đã chứng tỏ cho thấy tình yêu nhân loại của Vua Giêsu lớn đến độ dám sẵn lòng hiến dâng mạng sống, dám chết vì người mình yêu. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Vì thế, muốn làm công dân trong vương quốc Vua Giêsu, ta chỉ còn cách luôn sống yêu thương như Ngài.

Thêm vào đó, ngay giữa lúc đớn đau tột cùng cả thể xác lẫn tinh thần vì bị người ta cười nhạo, chế giễu, nhục mạ, đóng đinh vào thập giá, thì Chúa Giêsu vẫn không một chút oán thù giận ghét, ngược lại còn cầu xin tha tha thứ cho kẻ làm khổ mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã thiết lập một vương quốc mới: một vương quốc chỉ có tình thương chứ không có oán thù, chỉ có lòng bao dung tha thứ chứ không còn lên án kết tội. Một vương quốc mới quá tuyệt vời khiến cho anh trộm phải nài xin: “Ông Giêsu ơi, khi Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi”. Chúa đã cho anh vào thiên đàng. Ôi, tay trộm này quá siêu. Cả đời đi ăn trộm đủ thứ, và cuối cùng, lại ăn trộm được luôn cả nước Thiên Đàng! Vua Tình Thương cứu vua ăn trộm!

Chúng ta tin nhận Chúa là Vua, vậy hãy vâng theo lệnh yêu thương tha thứ Vua đã ban, hãy đi theo tháp tùng Vua Giêsu trên con đường loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúng ta là con Chúa Kitô Vua vũ trụ – hãy ghi nhớ và hãy sống sao cho xứng với phẩm giá cao cả này!

Nguyễn Xuân Trường