ĐẠI NHẠC HỘI: CA KHÚC TRI ÂN LẦN THỨ 11 được tổ chức tại  nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, ngày 29/12/2019.

Đường link xem: 

https://www.facebook.com/VIETVnetwork/videos/2678761308868287/