THÔNG BÁO & CHIA SẺ

FSVN Blog

Đại hội ngày thứ 4 (31/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục

2020-01-06T20:58:32-05:00Ngày 6 tháng 1, 2020|Categories: Đại hội LMTSCS, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Nổi bật|

Ngày 31 tháng 12 (thứ 5): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục Vào lúc 8:45 sáng, quý mọi người tập trung về phòng hội qua [...]

Ngày thứ 3 Đại hội (29/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu bình an cho Giáo hội Việt Nam.

2019-12-30T13:04:32-05:00Ngày 30 tháng 12, 2019|Categories: Đại hội LMTSCS, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam|

Ngày thứ 3 (29/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu bình an cho Giáo hội Việt Nam.  Buổi sáng: Đúng 9:15 sáng ngày 29/12: Hội thảo được bắt đầu với phần thuyết [...]