THÔNG BÁO & CHIA SẺ

FSVN Blog

2020-03-21T12:27:14-05:00Ngày 21 tháng 3, 2020|Categories: Chia Sẻ, Nổi bật|

NHÃN QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VỀ ĐỜI TU Mở đầu Đời tu là một trong những con đường theo Chúa Kitô, nhờ đó người tu sĩ có thể hiểu [...]