Đại Hội Thường Niên Linh Mục, Tu Sĩ và Chủng Sinh Việt Nam Du Học Tại Hoa Kỳ Năm 2023, Ngày Thứ 4