Tin vui – Tin Vui!!!

2019-03-28T19:59:26-05:00Ngày 28 tháng 3, 2019|Categories: Activities, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Học tập, Nổi bật|

Hòa chung trong niềm vui, xin được cùng chia sẽ và chúc mừng tới Nữ Tu: Maria Nguyễn Thị An Hòa, Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Như một phần [...]