Chia Sẻ

Sống Tin Mừng Phục Sinh

2019-04-19T18:16:34-05:00Ngày 19 tháng 4, 2019|Categories: Chia Sẻ|

Phụng vụ Chúa Nhật Phục Sinh bắt đầu bằng đêm Canh Thức Vượt Qua, diễn tả Dân Chúa vượt qua nô lệ tới tự do, vượt qua tội lỗi sang thánh [...]