Đại hội LMTSCS

SỨ MẠNG CỦA LINH MỤC, TU SĨ TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN CỦA GIÁO HỘI (Buổi Hội Thảo sáng ngày thứ tư của kỳ đại hội thường niên FSVN 2018-2019 ( 30/12/2018)

2019-03-11T11:18:02-05:00Ngày 31 tháng 12, 2018|Categories: Đại hội LMTSCS, Nổi bật, Thông Báo, Uncategorized|

“Quid Agendum?” – Tôi phải làm gì?-- Lời tự tình của thánh Inhaxio Loyola trong tự thuật của Ngài về hành trình kiếm tìm ý Chúa cũng nên gần gũi [...]

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 01/ 01/ 2018 )

2018-02-09T01:33:39-05:00Ngày 1 tháng 1, 2018|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 01/ 01/ 2018 (Ngày thứ 6) Sáng ngày thứ 6 của đại hội, cũng là sáng tân niên, mọi người gặp nhau trong niềm hân hoan cùng nhau Cung [...]

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 31/12/2017)

2018-02-09T01:32:13-05:00Ngày 31 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 31/12/2017 (Ngày thứ 5): Sau buổi tối vất vả lo cho đêm văn nghệ tại giáo xứ Lavang, sáng nay anh chị em trong Hội đã cùng nhau hiệp [...]

Đại Hội Linh Mục – Tu Sĩ – Chủng Sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ ngày thứ 4 (ngày 30 tháng 12 năm 2018)

2018-02-09T01:38:13-05:00Ngày 30 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày thứ 4 của Đại Hội được khởi đầu bằng thánh lễ do linh mục Giu-se Nguyễn Việt Hưng, bề trên tổng quyền Tu Đoàn Nhập Thể Tận Hiến Truyền [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 Ngày thứ 3 (Ngày 29 tháng 12 năm 2017)

2018-02-09T01:23:44-05:00Ngày 30 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Hồng ân tiếp nối hồng ân và niềm vui tiếp nối niềm vui bằng những sự kiện và thành quả tốt đẹp trong ngày thứ 3 của dịp họp mặt [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 Ngày thứ 2 (Ngày 29 tháng 12 năm 2017)

2018-02-09T01:18:54-05:00Ngày 29 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày thứ hai của kỳ đại hội được khởi đầu bằng thánh lễ, bởi lẽ mỗi người ý thức rằng “Thánh Thể là trung tâm của mọi hoạt động.” Thánh [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 (Từ ngày 27/12/2017 – 1/1/2018)

2018-02-09T01:19:11-05:00Ngày 28 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Như một điểm hẹn được ấn định hằng năm cho kỳ đại hội của Hội Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh Việt Nam đang tu học tại Hoa Kỳ vào [...]

Hướng tới kỳ họp mặt: Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ Đại hội lần thứ 9 (từ ngày: 27/12 – 01/01/2017)

2018-02-09T01:10:46-05:00Ngày 9 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Trong lời mời gọi ra đi học hỏi và gieo giống trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo Hội Hoàn Vũ, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt [...]