Đại hội LMTSCS

Đại hội ngày thứ 4 (31/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục

2020-01-06T20:58:32-05:00Ngày 6 tháng 1, 2020|Categories: Đại hội LMTSCS, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Nổi bật|

Ngày 31 tháng 12 (thứ 5): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục Vào lúc 8:45 sáng, quý mọi người tập trung về phòng hội qua [...]

Ngày thứ 3 Đại hội (29/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu bình an cho Giáo hội Việt Nam.

2019-12-30T13:04:32-05:00Ngày 30 tháng 12, 2019|Categories: Đại hội LMTSCS, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam|

Ngày thứ 3 (29/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu bình an cho Giáo hội Việt Nam.  Buổi sáng: Đúng 9:15 sáng ngày 29/12: Hội thảo được bắt đầu với phần thuyết [...]

SỨ MẠNG CỦA LINH MỤC, TU SĨ TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN CỦA GIÁO HỘI (Buổi Hội Thảo sáng ngày thứ tư của kỳ đại hội thường niên FSVN 2018-2019 ( 30/12/2018)

2019-03-11T11:18:02-05:00Ngày 31 tháng 12, 2018|Categories: Đại hội LMTSCS, Nổi bật, Thông Báo, Uncategorized|

“Quid Agendum?” – Tôi phải làm gì?-- Lời tự tình của thánh Inhaxio Loyola trong tự thuật của Ngài về hành trình kiếm tìm ý Chúa cũng nên gần gũi [...]

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 01/ 01/ 2018 )

2018-02-09T01:33:39-05:00Ngày 1 tháng 1, 2018|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 01/ 01/ 2018 (Ngày thứ 6) Sáng ngày thứ 6 của đại hội, cũng là sáng tân niên, mọi người gặp nhau trong niềm hân hoan cùng nhau Cung [...]

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 31/12/2017)

2018-02-09T01:32:13-05:00Ngày 31 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 31/12/2017 (Ngày thứ 5): Sau buổi tối vất vả lo cho đêm văn nghệ tại giáo xứ Lavang, sáng nay anh chị em trong Hội đã cùng nhau hiệp [...]