Nổi bật

2020-03-21T12:27:14-05:00Ngày 21 tháng 3, 2020|Categories: Chia Sẻ, Nổi bật|

NHÃN QUAN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VỀ ĐỜI TU Mở đầu Đời tu là một trong những con đường theo Chúa Kitô, nhờ đó người tu sĩ có thể hiểu [...]

Đại hội ngày thứ 4 (31/12/2019): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục

2020-01-06T20:58:32-05:00Ngày 6 tháng 1, 2020|Categories: Đại hội LMTSCS, Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Nổi bật|

Ngày 31 tháng 12 (thứ 5): Ý cầu nguyện: Cầu cho ơn gọi Tu sĩ- Linh mục Vào lúc 8:45 sáng, quý mọi người tập trung về phòng hội qua [...]