Nữ Tu Du Học Hoa Kỳ
Với mục đích góp phần phát triển các hoạt động giáo dục tri thức cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, Formation Support for Vietnam giúp tìm kiếm học bổng du học tại các trường đại học và chủng viện ở Hoa Kỳ cho linh mục, tu sĩ, và chủng sinh Công Giáo với các chương trình đào tạo Anh ngữ, cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Để được chấp nhận trợ giúp tìm kiếm học bổng du học, quý Sơ cần phải hội đủ những điều kiện và hồ sơ dưới đây:

Phần A – Điều Kiện

1. Là nữ tu do bề trên hội dòng giới thiệu
2. Dưới 28 tuổi
3. Có đời sống cầu nguyện, đời sống đạo đức, và trưởng thành để có thể sống xa cộng đoàn và hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào
4. Có lòng yêu mến Giáo hội và hội dòng
5. Có sức khỏe tốt. Không bị các căn bệnh nan y về thể lý cũng như tâm lý
6. Có năng lực học tập cao, có khả năng học ngoại ngữ, và khiêm tốn đủ để hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
7. Cam kết sẽ trở về phục vụ Giáo hội Việt Nam và hội dòng sau khi kết thúc học tập.

Phần B – Hồ Sơ

1. Đơn Xin Học Bổng Du Học Hoa Kỳ với chữ ký của bề trên hội dòng
2. Thư giới thiệu của bề trên hội dòng
3. Hai tấm hình cá nhân mặc tu phục dòng: 1 tấm hình chân dung và 1 tấm hình toàn thân
4. Hộ chiếu (passport)
5. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng.
6. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm cao đẳng/đại học (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh công chứng
7. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học và chương trình khác (nếu có) – tiếng Việt và tiếng Anh
8. Giấy chứng nhận kết quả các bài thi TOEFL/IELTS, hoặc các bài thi khác (như GRE, GMAT, vv), nếu có
9. Bài Viết Giới Thiệu Cá Nhân

Bài viết giới thiệu cá nhân dài khoảng 750 từ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh), gồm những nội dung sau:
a. Môi trường gia đình, quê hương, và học đường ảnh hưởng tới quyết định sống ơn gọi tu trì của Sơ.
b. Kinh nghiệm hoạt động tông đồ. Những kỹ năng, khả năng, và cá tính đặc biệt giúp cho ơn gọi tu trì và công việc mục vụ của Sơ cũng như thành công và khó khăn.
c. Sơ mong muốn điều gì qua việc du học Hoa Kỳ? Sơ thích học ngành gì? Sơ đã từng có kinh nghiệm gì trong ngành học đó? Ngành học đó sẽ giúp gì cho công việc mục vụ của Sơ, cho Giáo hội và xã hội trong tương lai? Ước mong Sơ sẽ làm gì sau khi học xong ngành đó?

Những giấy tờ nhiều hơn một trang cần được lưu trong dạng tệp PDF. Và mỗi tệp tài liệu cần được ghi tên rõ ràng (tên tài liệu-tên gọi tên họ). Ví dụ: Don xin du hoc-Bao Nguyen.

Xin gửi hồ sơ tới địa chỉ email fsvninfo@gmail.comexecutive@fsvn.org. Ban Điều Hành sẽ xét duyệt hồ sơ và liên lạc phỏng vấn với Sơ sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ.