Truyền Giáo Hoa Kỳ
Với mục đích trợ giúp đào tạo ơn gọi linh mục cho Giáo hội Công Giáo hoàn vũ, Formation Support for Vietnam (FSVN) cộng tác với các giáo phận Hoa Kỳ trong việc tuyển sinh và đào tạo những thanh niên Việt Nam có ý hướng trở thành linh mục, phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ. Để được chấp nhận cứu xét, bạn cần phải hội đủ những điều kiện và hồ sơ dưới đây:
1. Là thanh niên Công Giáo dưới 30 tuổi
2. Có lòng yêu mến Giáo hội Công Giáo và có ước muốn làm linh mục truyền giáo bất cứ nơi đâu
3. Có đời sống cầu nguyện, đời sống đạo đức, và trưởng thành để có thể hội nhập trong bất cứ điều kiện sống nào
4. Có sức khỏe tốt. Không bị các căn bệnh nan y về thể lý cũng như tâm lý
5. Có năng lực học tập tốt. Ít nhất đã tốt nghiệp chương trình cử nhân về bất cứ ngành học nào. Có khả năng học Anh ngữ và dễ dàng hội nhập với môi trường văn hóa và hệ thống giáo dục Hoa Kỳ
6. Cam kết sẽ tu học và phục vụ cho Giáo Hội Hoa Kỳ

LƯU Ý: Nếu bạn trên 30 tuổi hoặc mới tốt nghiệp chương trình cao đẳng, xin liên hệ với Ban Đặc Trách để được cứu xét.
Nếu bạn hội đủ các điều kiện trên, xin hoàn thành các hồ sơ sau:
1. Đơn Xin Tu Học Hoa Kỳ (không cần dịch sang tiếng Anh)
2. Bản Khảo Sát Nhận Định Ơn Gọi Linh Mục Hoa Kỳ (Questionnaire to Priesthood in USA)
3. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung học phổ thông (bản gốc tiếng Việt)
4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bản gốc tiếng Việt)
5. Giấy chứng nhận và bảng điểm các chương trình học triết học hoặc thần học, các chứng chỉ khác, giấy chứng nhận kết quả các bài thi kiểm tra chất lượng như TOEFL/IELTS (nếu có, bản gốc – tiếng Việt hoặc tiếng Anh)
6. Sơ yếu lí lịch (Resume) (Xem phụ lục A)
7. Thư giới thiệụ của linh mục chính xứ. (Xem phụ lục B)
Xin gửi các hồ sơ này tới Ban Đặc Trách Tuyển Sinh Tu Học và Truyền Giáo Hoa Kỳ FSVN qua địa chỉ email semadmission@fsvn.org (Sơ Maria Chu Thị Liên- MTG- thư ký)