Formation Support for Vietnam là tổ chức phi lợi nhuận. Toàn bộ chi phí cho các hoạt động trợ giúp các tu sĩ, chủng sinh, và linh mục là dựa vào tấm lòng quảng đại của các vị ân nhân, các tổ chức từ thiện. Hội Yểm Trợ tri ân quý ân nhân nhiều đã luôn nâng đỡ, góp công, và thời gian vào sứ mạng của Hội. Vì FSVN là một tổ chức phi lợi nhuận, nên mọi khoản yểm trợ của quý ân nhân được khấu trừ thuế. 


Yểm Trợ qua Paypal hoặc Thẻ Tín Dụng (Credit Card/Debit Card)
Nếu quý vị muốn trợ giúp qua Paypal hoặc credit card/debit card, xin nhấn vào nút trợ giúp dưới đây:Hoặc Zelle tại địa chỉ email executive@fsvn.org

Nếu quý vị muốn viết chi phiếu để trợ giúp, xin viết chi phiếu cho (made payable to) Formation Support for Vietnam và gửi chi phiếu theo địa chỉ sau:

Formation Support for Vietnam
P.O. Box 32308
Washington, DC 20007

Mọi câu hỏi và thắc mắc, xin quý ân nhân vui lòng liên lạc 832-758-7096.


Amazon Smile
Khi mua hàng trên Amazon, xin quý ân nhân mua qua Amazon Smile và chọn “Formation Support for Vietnam” để ủng hộ Hội:
https://smile.amazon.com/ch/27-2071497