Linh mục Mark A. Lewis, SJ, Ph.D.
Đại Học Giáo Hoàng Gregoriô, Roma, Ý
Đồng Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị FSVN

Linh Mục Nguyễn Việt Hưng, ICM
Bề Trên,Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
Baton Rouge, LA
Đồng Chủ Tịch, Hội Đồng Quản Trị FSVN

Đức Cha Michael Barber, SJ, S.T.L.
Giám Mục Giáo Phận Oakland
Oakland, CA

Sơ Đinh Thiên Nga, ICM, DDS
Bề Trên, Tu Hội Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo
Baton Rouge, LA

Giáo Sư Quyên Di, Ph.D.
Đại Học Tiểu Bang California-Long Beach
Long Beach, CA

Sơ Mary Valliere, CJC 
Bề Trên, Dòng Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh
Brockton, MA

Tiến Sĩ Francesco Cesareo, Ph.D.
Viện Trưởng, Đại Học Assumption
Worcester, MA

Linh Mục Peter Samuel Kucer, MSA, S.T.D.
Viện Trưởng Đại Học và Chủng Viện Holy Apostles
Cromwell, CT

Sơ Đỗ Thị Thư, LHC, Ph.D.
Trung Tâm Nghiêm Cứu Các Hoạt Động Tông Đồ
Đại Học Georgetown, Washington, DC

Lê Thanh Liêm

Giám Đốc Điều Hành FSVN

Linh Mục Nguyễn Hùng, SJ
Tuyên Uý FSVN