"Anh còn nợ em" – Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

2017-05-19T01:10:55-05:00Ngày 19 tháng 5, 2017|Categories: Chia Sẻ|Tags: , , , , , , , |

Có một bài hát rất nổi tiếng về tình yêu. Đó là bài “Anh còn nợ em”. Bài hát với cung nhạc thật ray rứt như diễn tả tâm hồn [...]