Hướng đến Đại hội lần thứ VIII: Hội Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh VN du học tại Hoa Kỳ

2019-03-11T11:18:04-05:00Ngày 18 tháng 10, 2016|Categories: Nổi bật, Thông Báo|Tags: , , , , , , , , , , |

Hội Linh mục, Tu sĩ, và Chủng sinh Việt Nam Du Học tại Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi tổ chức Formation Support for Vietnam (viết tắt FSVN), do Linh [...]