Họp Mặt Chủng Sinh Việt Nam Tại Hoa Kỳ Lần Thứ Nhất

2019-03-11T11:18:03-05:00Ngày 10 tháng 6, 2017|Categories: Nổi bật, Thông Báo|Tags: , , , , |

(New York, 26 – 30/05/2017) Giáo phận Albany, New York, là điểm hẹn tuyệt vời cho lần họp mặt đầu tiên của nhóm chủng sinh gốc Việt Nam tu học [...]