Hướng tới kỳ họp mặt: Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ Đại hội lần thứ 9 (từ ngày: 27/12 – 01/01/2017)

2018-02-09T01:10:46-05:00Ngày 9 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Trong lời mời gọi ra đi học hỏi và gieo giống trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo Hội Hoàn Vũ, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt [...]