lần thứ 9

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 01/ 01/ 2018 )

2018-02-09T01:33:39-05:00Ngày 1 tháng 1, 2018|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 01/ 01/ 2018 (Ngày thứ 6) Sáng ngày thứ 6 của đại hội, cũng là sáng tân niên, mọi người gặp nhau trong niềm hân hoan cùng nhau Cung [...]

Diễn tiến Đại hội linh mục – tu sĩ – chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ lần thứ IX (Ngày 31/12/2017)

2018-02-09T01:32:13-05:00Ngày 31 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày 31/12/2017 (Ngày thứ 5): Sau buổi tối vất vả lo cho đêm văn nghệ tại giáo xứ Lavang, sáng nay anh chị em trong Hội đã cùng nhau hiệp [...]

Đại Hội Linh Mục – Tu Sĩ – Chủng Sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ ngày thứ 4 (ngày 30 tháng 12 năm 2018)

2018-02-09T01:38:13-05:00Ngày 30 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày thứ 4 của Đại Hội được khởi đầu bằng thánh lễ do linh mục Giu-se Nguyễn Việt Hưng, bề trên tổng quyền Tu Đoàn Nhập Thể Tận Hiến Truyền [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 Ngày thứ 3 (Ngày 29 tháng 12 năm 2017)

2018-02-09T01:23:44-05:00Ngày 30 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Hồng ân tiếp nối hồng ân và niềm vui tiếp nối niềm vui bằng những sự kiện và thành quả tốt đẹp trong ngày thứ 3 của dịp họp mặt [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 Ngày thứ 2 (Ngày 29 tháng 12 năm 2017)

2018-02-09T01:18:54-05:00Ngày 29 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Ngày thứ hai của kỳ đại hội được khởi đầu bằng thánh lễ, bởi lẽ mỗi người ý thức rằng “Thánh Thể là trung tâm của mọi hoạt động.” Thánh [...]

Diễn tiến Đại hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ Lần thứ 9 (Từ ngày 27/12/2017 – 1/1/2018)

2018-02-09T01:19:11-05:00Ngày 28 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Như một điểm hẹn được ấn định hằng năm cho kỳ đại hội của Hội Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh Việt Nam đang tu học tại Hoa Kỳ vào [...]

Hướng tới kỳ họp mặt: Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ Đại hội lần thứ 9 (từ ngày: 27/12 – 01/01/2017)

2018-02-09T01:10:46-05:00Ngày 9 tháng 12, 2017|Categories: Đại hội LMTSCS|Tags: , , , , , , , , , |

Trong lời mời gọi ra đi học hỏi và gieo giống trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo Hội Hoàn Vũ, “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt [...]