Đêm tạ ơn – Lm.Jos Tạ duy Tuyền

2018-02-11T23:37:56-05:00Ngày 11 tháng 2, 2018|Categories: Chia Sẻ|Tags: , |

Một năm cũ sắp trôi qua và một năm mới sắp đến. Trong khoảng khắc giao thừa giữa cũ và mới này, chúng ta đến với Chúa, Đấng Tạo dựng [...]