Thánh Lễ Truyền chức Linh mục cho Phó tế Raymond Trần Thái Sơn

2019-03-11T11:18:03-05:00Ngày 18 tháng 2, 2017|Categories: Nổi bật, Thông Báo|Tags: , , , , , |

Hằng năm, sau ngày Lễ Giáng sinh, anh chị em Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh du học Hoa Kỳ lại háo hức tụ hội về điểm hẹn với [...]